Kendriya Vidyalaya Mahasamund
Phone: 07723-222436Email: mahasamundkv@gmail.com
 
केन्द्रीय विद्यालय महासमुंद
 
Kendriya Vidyalaya Mahasamund
CBSE AFFILIATED
 
Pride of Kendriya vidyalaya Mahasamund Mrs Narayani Singh HM selected for President Award 2016-17 . Kendriya Vidyalaya Mahasamund got 100% in Class X CBSE 2017 examination and 11 students got 10 CGPA.
CHAIRMAN
 Sh. Himshikhar Gupta IAS, Collector & DM Mahasamund

-2017-05-29-0000-00-00

 smt. R. sangeetha-Collector & DM Mahasamund-Collectorate,

-2012-08-01-0000-00-00
 Chairman Message

Chairman Message
 Mr. Devraj Vardi-IAS

-0000-00-00-0000-00-00
 Mr. Phool Singh-SDM

-1994-08-08-1994-08-28
 Mr. G.R. Rana-

-1994-08-08-1995-10-04
 Mr. Amit Agrawal-IAS

-1995-10-04-1996-01-02
 Mr. Vikas Sheet-IAS

-0000-00-00-0000-00-00
 Mr. Phool Singh Netam-SDM

-1995-05-24-1997-01-07
 Mr. Hari Ranjan Rao-IAS

-1997-01-07-1998-04-21
 Mr. Rajiv Ranjan-IAS

-1999-05-27-2000-06-27
 Mr. Krishana Mohan Gautam-IAS

-2000-06-27-2000-12-28
 Mr. R.P. Jain-IAS

-2000-12-28-2001-07-02
 Mr. Amit Agrawal-IAS

-2001-07-02-2002-06-25
 Dr. Maninder Kaur Deiwedi-IAS

-2002-06-25-2004-01-09
 Mr. Manmohan Pandey-

-2004-01-22-2004-04-06
 Mr. Shailesh Pandey-

-2004-04-06-2004-04-24
 Mr. Gaurav Dwivedi-

-2004-04-01-2004-05-16
 Mr. M.K. Tyagi-

-2004-05-20-2004-06-30
 Mr. S.K. Tiwari-

-2004-06-30-2007-04-30
 Mr. S. K. Jaiswal-IAS

-2007-04-30-2009-06-09
 Mrs. Niharika Barik Singh, IAS-Collector & DM, Mahasamund

-2009-09-14-2010-09-13
 Mrs. Alarmel Mangai D., IAS-Collector & DM, Mahasamund

-0000-01-00-0000-00-00